Znajomy wykładał dzisiaj o mean field approximating the disease spreading model, postanowiłem posłuchać. Niestety nie przewidziałem jak bardzo podstawowy będzie dzisiejszy wykład. Stąd zamiast słuchać zacząłem pisać. Tak powstała wizualizacja tegoż modelu, w wersji z dyskretnym czasem. Kompletny kod poniżej.

Przykładowa stopklatka z wizualizacji: Węzły czerwone są zarażone, ich etykiety oznaczają czas zarażenia. Dwie liczby komentarza to aktualny czas oraz liczba już zarażonych węzłów.

Kod działa pod OS X, wymaga graphviza. Pod Linuksem chyba wystarczy zastąpić polecenie open jakimś odpowiednikiem (xdg-open? przeglądarką pdf-ów?). Linia kontrolująca parametry modelu jest pod koniec, jej znaczenie: g = graph(liczba wierzchołków, średnia liczba krawędzi, początkowa liczba chorych, szansa na wyleczenie)

#!/usr/bin/env python

from random import *
from time import sleep
from os import system

class node:
  def __init__(self, num):
    self.infected = False
    self.infecting = False
    self.links = []
    self.num = num
    self.changeTime = 0

  def bond(self, other):
    self.links.append(other)
    other.links.append(self)

  def color(self):
    if self.infected:
      return "red"
    else:
      return "blue"

class graph:

  def fix(self):
    for n in self.nodes:
      if len(n.links) == 0:
        o = sample(self.nodes, 1)[0]
        while n == o:
          o = sample(self.nodes, 1)[0]
        n.bond(o)

  def rand1(self, N, K, I, C):
    self.Pcure = C
    self.nodes = map(lambda x: node(x), xrange(N))
    for i in xrange(N * K / 2):
      a = randint(0, N - 1)
      b = randint(0, N - 1)
      while a == b:
        b = randint(0, N - 1)
      self.nodes[a].bond(self.nodes[b])
    self.fix()
    for n in sample(self.nodes, I):
      n.infected = True
      n.infecting = True
    self.time = 0

  def clique(self, N, K, I, C):
    self.Pcure = C
    self.nodes = map(lambda x: node(x), xrange(N))
    for i in xrange(N):
      for j in xrange(i):
        self.nodes[i].bond(self.nodes[j])
    for n in sample(self.nodes, I):
      n.infected = True
      n.infecting = True
    self.time = 0

  def erdos(self, N, K, I, C):
    self.Pcure = C
    self.nodes = map(lambda x: node(x), xrange(N))
    q = float(K * N) / (N * (N-1) / 2)
    for i in xrange(N):
      for j in xrange(i):
        if uniform(0, 1) < q:
          self.nodes[i].bond(self.nodes[j])
    for n in sample(self.nodes, I):
      n.infected = True
      n.infecting = True
    self.time = 0


  def slottedStep(self):
    self.time += 1
    for n in self.nodes:
      if n.infected and uniform(0, 1) < self.Pcure:
        n.infected = False
        n.changeTime = self.time
    for n in self.nodes:
      if n.infecting:
        x = sample(n.links, 1)[0]
        if not x.infected:
          x.infected = True
          x.changeTime = self.time
    for n in self.nodes:
      n.infecting = n.infected

  def show(self):
    infected = 0
    for n in self.nodes:
      if n.infected:
        infected += 1
    print " ".join(map(lambda n: repr(n.infected), self.nodes))
    dot = file("sis.dot", "w")
    print >> dot, "graph g {"
    print >> dot, "graph [dpi=300, overlap=scale, splines=true, aspect=1];"
    print >> dot, "frame [label=\"%d, %d\", fontsize=30, shape=none];" % (self.time, infected)
    for n in self.nodes:
      print >> dot, "n%d [color = %s, style = filled, label=%d];" % (n.num, n.color(), n.changeTime)
      for m in n.links:
        if n.num < m.num:
          print >> dot, "n%d -- n%d;" % (n.num, m.num)
    print >> dot, "}"
    dot.close()
    system("neato -Tpdf -o sis.pdf sis.dot")
    system("open sis.pdf")

  def __init__(self, N, K, I, C):
    self.erdos(N, K, I, C)


while True:
  g = graph(32, 8, 1, 0.0)
  g.show()
  interesting = True
  while interesting:
    sleep(0.5)
    g.slottedStep()
    g.show()
    interesting = False
    for n in g.nodes:
      interesting = interesting or not n.infected
  sleep(2)