Celem mojej pracy w te wakacje jest umożliwienie oskryptowania DTrace w języku Tcl. O ile do tej pory pisałem raczej o moim API, albo nawet o pisanej przeze mnie dokumentacji libdtrace, dziś pokażę przykład jego użycia. Językiem Tcl warto się zainteresować dlatego, że niektóre rzeczy są w nim bardzo proste. Jedną z nich jest pisanie serwerów sieciowych. Na pierwszy ogień idzie więc prosty serwer DTrace, pozwalający na zdalne odpalanie sond wielu klientom na raz.

Przede wszystkim w kodzie w Tcl widać programowanie zorientowane na zdarzenia. Nie jest to jednak paskuda z jaką spotkałem się przy API systemu Windows. Tutaj jest to rozwiązane całkiekm elegancko, zobaczcie zresztą sami:

{geshi lang=tcl} package require dtrace proc accept {sock addr port} { global handles scripts set handles($sock) [::dtrace::open -foldpdesc 1] set scripts($sock) "” fconfigure $sock -buffering line fileevent $sock readable [list receive $sock $addr $port] puts “Client connected from $addr:$port” } proc receive {sock addr port} { global handles scripts if {[eof $sock] || [catch {gets $sock line}]} { close $sock ::dtrace::close $handles($sock) unset handles($sock) scripts($sock) puts “Client $addr:$port disconnected” } else { if {[string equal $line “GO”]} { ::dtrace::exec [::dtrace::compile $handles($sock) $scripts($sock)] ::dtrace::go $handles($sock) probe_desc [list callback $sock] puts $sock “CPU\tid\tprobe” dtraceLoop $sock puts “Tracing for $addr:$port started” } else { set scripts($sock) “$scripts($sock)\n$line” } } } proc callback {probe cpu id sock} { puts $sock “$cpu\t$id\t$probe” } proc dtraceLoop {sock} { global handles catch {::dtrace::process $handles($sock)} after 300 dtraceLoop $sock } socket -server accept 1986 vwait forever {/geshi}

Jak widać potrzebne jest jedynie zdefiniowanie kilku funkcji, zarejestrowanie ich albo przez argument do jakiejś komendy, albo przez komendę fileevent, no i oddanie kontroli do pętli obsługującej zdarzenia za pomocą vwait.

Działanie programu wygląda mniej więcej tak: [![DTrace server screenshot](http ://static.lrem.net/tcldtrace/demo2screen1.png)](http://static.lrem.net/tcldtra ce/demo2screen1.png)

Oczywiście nie jest to program użytkowy, a jedynie demonstracja możliwości. Jednak w prosty sposób w kilku linijkach możemy go rozwinąć tak, by zintegrować w sensownym systemie zdalnego monitoringu.

Poza obsługą sieci jedną z czołowych zalet Tcl łatwe jest pisanie GUI. Mam na to już prosty przykład, acz chyba nie warto go specjalnie tu opisywać.

Mam jeszcze kilka dni na pracę nad demami. Wszelkie pomysły na proste i efektowne programiki mile widziane.